Jak wybierać zawsze dobry podręcznik do szkoły?

Wśród wielu strategicznych zmian, jakie zaszły w edukacji po 1989 roku, było przyznanie szkołom dużej niezawisłości w zakresie metodyki i programu nauczania. Ta nowa sytuacja znajdzie odzwierciedlenie w pluralizmie podręczników, pozwalającym na szczególne operowanie kilkoma podręcznikami do każdego przedmiotu, a jednocześnie stwarzającym możliwość znalezienia tego najlepszego z punktu widzenia danej społeczności szkolnej. Ta najlepsza sytuacja jest w rzeczywistości niezwykle trudna przy wyborze dobrej publikacji. Problemem jest zawsze właściwa ocena z istniejącej oferty i wybór podręcznika, który najlepiej odpowiada określonej grupie uczniów.

Jak wybrać publikację?

Wybór jakiegokolwiek podręcznika faktycznie nie powinien być oparty wyłącznie na wrodzonym osądzie. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga zastosowania podstawowej znajomości teorii z podręcznikiem. Im bardziej zwracamy uwagę na strukturę edukacji i specyfikę funkcji poszczególnych czynników, tym trudniej jest ją świadomie analizować. Ocena danej książki oparta jest na zasadzie porównania z wyobrażonym modelem i polega na określeniu, które założenia modelu są w tym przypadku spełnione, a które mogły nie być ostatnio spełnione.

Na co należy zwrócić uwagę przy ocenie podręcznika?

Para elementów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie podręcznika wciąż się poszerza. Pełne badanie powinno obejmować stopień:

  • merytoryczny,
  • metodologiczny,
  • złożony (redakcyjny).

Dlaczego warto kierować się aktualnymi informacjami?


Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu treści pod względem zgodności ze wszystkimi faktami, z wynikami danej branży naukowej. Jego celem jest zawsze odpowiedź na pytanie o zawartość podręcznika, który działa, aktualny doskonały stan informacji, a być może także o to, czy zestaw szczegółów w poszczególnych rozdziałach będzie prawdopodobnie poprawny. Będzie to rzetelna praca, wymagająca również szerokiej i rzetelnej wiedzy od nauczyciela. Jednakże, jeżeli jesteśmy świadomi tej metody, to jest łatwe. Cała procedura ma zawsze na celu ocenę, czy informacje zawarte w podręczniku są zgodne z całą wiedzą naukową w danej dziedzinie. Powszechnie uważa się, że ocena podręcznika jest na ogół równoważna z danymi podstawowymi. Jednak podręczniki mogą być raczej książkami o określonym przeznaczeniu. Dlatego kluczowy jest rodzaj prezentowanych w poszczególnych podręcznikach treści, a także tego w jaki sposób są one prezentowane i ułożone.

 

Tags: