Jak wybierać zawsze dobry podręcznik do szkoły?

Wśród wielu strategicznych zmian, jakie zaszły w edukacji po 1989 roku, było przyznanie szkołom dużej niezawisłości w zakresie metodyki i programu nauczania. Ta nowa sytuacja znajdzie odzwierciedlenie w pluralizmie podręczników, pozwalającym na szczególne operowanie kilkoma podręcznikami do każdego przedmiotu, a jednocześnie stwarzającym możliwość znalezienia tego najlepszego z punktu widzenia danej społeczności szkolnej. Ta najlepsza sytuacja jest w rzeczywistości niezwykle trudna przy wyborze dobrej publikacji. Problemem jest zawsze właściwa ocena z istniejącej oferty i wybór podręcznika, który najlepiej odpowiada określonej grupie uczniów.

Jak wybrać publikację?

Wybór jakiegokolwiek podręcznika faktycznie nie powinien być oparty wyłącznie na wrodzonym osądzie. Prawidłowe wykonanie tego zadania wymaga zastosowania podstawowej znajomości teorii z podręcznikiem. Im bardziej zwracamy uwagę na strukturę edukacji i specyfikę funkcji poszczególnych czynników, tym trudniej jest ją świadomie analizować. Ocena danej książki oparta jest na zasadzie porównania z wyobrażonym modelem i polega na określeniu, które założenia modelu są w tym przypadku spełnione, a które mogły nie być ostatnio spełnione.

Na co należy zwrócić uwagę przy ocenie podręcznika?

Para elementów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie podręcznika wciąż się poszerza. Pełne badanie powinno obejmować stopień:

 • merytoryczny,
 • metodologiczny,
 • złożony (redakcyjny).

Dlaczego warto kierować się aktualnymi informacjami?


Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu treści pod względem zgodności ze wszystkimi faktami, z wynikami danej branży naukowej. Jego celem jest zawsze odpowiedź na pytanie o zawartość podręcznika, który działa, aktualny doskonały stan informacji, a być może także o to, czy zestaw szczegółów w poszczególnych rozdziałach będzie prawdopodobnie poprawny. Będzie to rzetelna praca, wymagająca również szerokiej i rzetelnej wiedzy od nauczyciela. Jednakże, jeżeli jesteśmy świadomi tej metody, to jest łatwe. Cała procedura ma zawsze na celu ocenę, czy informacje zawarte w podręczniku są zgodne z całą wiedzą naukową w danej dziedzinie. Powszechnie uważa się, że ocena podręcznika jest na ogół równoważna z danymi podstawowymi. Jednak podręczniki mogą być raczej książkami o określonym przeznaczeniu. Dlatego kluczowy jest rodzaj prezentowanych w poszczególnych podręcznikach treści, a także tego w jaki sposób są one prezentowane i ułożone.

 

Tagi:

W jaki sposób można efektywnie się uczyć?

Efektywne metody przyswajania wiedzy

Wśród najpopularniejszych narzędzi, używanych podczas nauki, znajdują się podręczniki od TaniaKsiazka. Niestety, wiele osób nie do końca wie, w jaki sposób warto z nich korzystać, żeby nauka była efektywna. Wielokrotne czytanie tekstu często nie daje pożądanych rezultatów, ponieważ nasz mózg nie jest w stanie prawidłowo zapamiętywać informacji. Jeżeli chcesz wykorzystać podręczniki podczas uczenia się, zaangażuj się w proces uczenia się! Jak to zrobić?

Korzystaj z dostępnych narzędzi – w kreatywny sposób

Masz podręczniki, z których zamierzasz się uczyć? Wspaniale! Zachęcamy jednak do korzystania z nich w możliwie najbardziej interaktywny sposób. Co to w praktyce oznacza? Zaangażuj się w naukę jak największą ilością zmysłów. Oto lista metod, która pomoże ci efektywniej przyswajać wiedzę:

 • czytaj na głos! Choć może się to wydawać banalne, to dzięki czytaniu na głos angażujesz więcej zmysłów, co pozwala lepiej przyswoić nowe informacje,
 • porozmawiaj z kimś o tym, co właśnie przeczytałeś w podręczniku. Dzięki temu będziesz musiał użyć własnych słów do opowiedzenia o konkretnym zagadnieniu, co pozwoli ci na lepsze zrozumienie i zapamiętanie,
 • używaj zakreślaczy i twórz notatki. Możesz to robić bezpośrednio na kartkach podręcznika, w oddzielnym zeszycie lub na karteczkach samoprzylepnych. Kolory, zaznaczanie oraz tworzenie własnych notatek pomaga zapamiętywać nowe informacje, szczególnie osobom będącym wzrokowcami,
 • twórz mapy myśli! Budowanie sieci skojarzeń pobudza mózg do pracy, dzięki czemu jest on w stanie efektywniej przyswajać nowe informacje,
 • twórz streszczenia. Jeżeli nauka wymaga od ciebie przyswojenia dużej ilości treści, postaraj się je jak najbardziej skompresować. Dzięki temu będzie ci je łatwiej zapamiętać

Wiele osób lepiej przyswaja np. słuchając muzyki lub chodząc po pokoju. Sprawdź, co będzie najlepszą dla ciebie metodą! Oprócz tego, staraj się korzystać z różnych źródeł. Jeżeli przeczytasz np. jakiś temat w podręczniku, poszukaj również jego opracowań. Czytając tą samą treść napisaną różnymi słowami, prościej ci będzie ją zapamiętać.

Zadbaj o swoje otoczenie


Nawet najlepsze podręczniki i kreatywne metody uczenia się na niewiele się zdadzą, jeżeli będziesz siadał do nauki ze złym nastawieniem, niewyspany i rozkojarzony. Aby uczenie się było efektywne, postaraj się:

 • dbać o odpowiednią ilość i jakość snu,
 • mieć porządek na biurku,
 • utrzymywać wysoki poziom motywacji,
 • wietrzyć pomieszczenie, w którym się uczysz,
 • mieć pod ręką wszystkie potrzebne materiały,
 • dbać o nawodnienie organizmu.

 

 

Tagi:

Jak dokładnie powinny wyglądać podręczniki do nauk humanistycznych?

Reforma edukacji przyniosła kilka istotnych zmian w szkole, w tym prawdopodobnie wybór programów nauczania oraz dodatkowo podręczników. W związku z tym nauczyciel stanął przed problemem związanym z ich oceną i wyborem tych, które najlepiej będą pasowały do ściśle określonych warunków jego pracy. Wszyscy zauważamy, że mimo standaryzacji wymagań (standardów egzaminacyjnych), sposoby osiągania tego typu skuteczności są naprawdę różnorodne. Podręczniki starają się uwzględniać te aspekty (np. Nowa Era podręczniki).

Na co dokładnie zwracać uwagę przy wyborze podręcznika?

Generalnie w tych faktach do rozważenia, oprócz tej poprawności merytorycznej, należy zwrócić uwagę na rolę, jaką te podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) mają pełnić w procesie kształcenia, na ich szczególną wielofunkcyjność oraz na proporcje pomiędzy ilością treści merytorycznych a materiałem edukacyjnym.

Jaka jest funkcja podręcznika we współczesnej szkole?

Zdanie poprzedzające pisanie egzaminu pokazuje bardzo wyraźnie różnicę między “teorią”: uczeniem się w szkole, a “praktyką”: codziennym działaniem. Instytucja, niezależnie od szeregu zmian, zarówno w zakresie stawianych celów, jak i sposobów ich realizacji, wciąż nie jest w stanie sprostać współczesnym potrzebom ucznia. Wydaje się, że wśród wielu przyczyn tego typu wciąż nierozwiązanych problemów będzie wiele dopowiedzeń w celu tradycyjnych metod pedagogicznych oraz stereotypów dotyczących rozpatrywania korzyści odnoszonych przez uczniów. To samo działa w przypadku konkretnego podręcznika dla ucznia.

Jakie podręczniki są najlepsze?

Co więcej, najlepiej napisana publikacja, która zwykle ignoruje różne inne możliwości dydaktyczne, jest obecnie rzadko wykorzystywana i rzadko można w niej nabyć cele współczesnych szkół. Obecnie rola podręcznika jest zróżnicowana. Jego głównym zadaniem jest:

 • wskazywanie sposobów korzystania z wiedzy,
 • kształtowanie informacji operacyjnych,
 • systematyzowanie szczegółów, które uczniowie często otrzymują z dodatkowych miejsc, najczęściej z dala od szkoły.

Wartość podręczników

Podręcznik jest postrzegany jako praktycznie niezbędne narzędzie dydaktyczne, często wykorzystywane w pewnym procesie edukacyjnym, a także niezbędny z kilku powodów. O jego skuteczności w poznawaniu nowych stanowisk i kształtowaniu umiejętności decydują funkcje, jakie przypisują podręcznikowi jego autorzy. Funkcje dydaktyczne niemal każdego podręcznika zależą od głównych cech struktury i zasad doboru informacji dydaktycznych.

 

Tagi: